NAŠ ŽUPAN

Zakon o poslancih in naš župan

Zakon o poslancih

38. člen

Poslanec, ki mu je prenehal mandat in iz objektivnih razlogov ne more nadaljevati prejšnjega dela ali dobiti druge ustrezne zaposlitve, niti ni izpolnil pogojev za upokojitev po splošnih predpisih, ima pravico do nadomestila plače v višini plače, ki bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo, dokler se ne zaposli oziroma dokler ne izpolni pogojev za upokojitev po splošnih predpisih, vendar najdlje eno leto od prenehanja mandata.

Pravica do nadomestila iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša do izpolnitve pogojev za upokojitev po splošnih predpisih ali po tem zakonu, vendar najdlje še za eno leto.

Čas iz prejšnjih dveh odstavkov se šteje poslancu, ki mu je prenehal mandat, v delovno dobo. V tem času je socialno zavarovan po predpisih, ki urejajo socialno zavarovanje oseb v delovnem razmerju. Če ima v tem času pravico do letnega dopusta, mu pripada tudi regres za letni dopust, ob upokojitvi pa mu pripada pravica do odpravnine.

Ker v nobenem Odloku, Pravilniku ali Zakonu nisem našel načina, kako bi županu občine Tržič, g. Borutu Sajovicu omogočil še višje mesečne prihodke, vas prosim, da mi pri tem pomagate. V primeru, da nam to ne uspe, bom predlagal amandma, s katerim bomo našemu skromnemu županu omogočili lažje preživetje. Kakor pišejo časopisi, mu je plača župana občine Tržič premalo.

Ker zakon to omogoča, da ne bo pomote, se je odločil, da bo zaprosil za nadomestilo, ki pripada tistim poslancem, ki ne morejo nadaljevati prejšnjega dela ali dobiti druge ustrezne zaposlitve.

Seveda je glavni razlog (ki mu seveda vsi verjamemo), da bo prihranil 30 tisoč EUR občinskemu proračunu (ne vem, kako je prišel do tega izračuna). Hkrati pozablja, da bo državni proračun oskubil za dvakrat več od prihranjenega. Če bi se zaposlil, kot poklicni župan bi imel bruto plačo 3400 EUR. Tudi v ta proračun prispevamo Tržičani.

Sedaj, ko varčuje v imenu Tržiča in Tržičanov, pa bo prejemal le 4967 EUR nadomestila, kot poslanec, pa še dodatno polovičko 1702 EUR bruto, skupaj 6669 EUR MESEČNO.

Predlagal bom dvig plače vsaj še za 3000 EUR mesečno bruto. Upam, da boste vsi, ki imate upokojenci in tisti, s prejemki pod 700 EUR mesečno, razumeli in podprli moj predlog.

Še enkrat poudarjam, da njegova odločitev ni nezakonita. Je v skladu z zakoni, ki so jih potrjevali… poslanci.

Kaj pa morala in čista vest ?

Viri, ki sem jih površno preletel: Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

31. člen (Skupni dodatki in njihova določitev)

Višina vseh dodatkov iz 29. in 30. člena tega zakona ne sme presegati 20% osnovne plače. Dodatki iz navedenih členov so določeni z zakonom oziroma s kolektivno pogodbo za javni sektor.

32. člen (Dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času)

(1) Javnim uslužbencem pripadajo za delo v delovnem času, ki je zanje manj ugoden, dodatki za:

– izmensko delo,

– delo v deljenem delovnem času,

– delo v neenakomerno razporejenem delovnem času,

– delo ponoči, v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan ali praznik ter

– za delo preko polnega delovnega časa.

(2) Dodatki iz prve, druge in tretje alinee prejšnjega odstavka se med seboj izključujejo.

(3) Javnim uslužbencem pripadajo tudi dodatki za čas pripravljenosti na domu, delovnem mestu ali določenem kraju ter za dežurstvo.

(4) Dodatki iz prvega in tretjega odstavka tega člena pripadajo javnemu uslužbencu ali funkcionarju iz tretjega odstavka 23. člena tega zakona le za čas, ko dela v času, ki je manj ugoden.

(5) Višina dodatkov iz tega člena se za funkcionarje iz tretjega odstavka 23. člena tega zakona določi z zakonom, za javne uslužbence pa s kolektivno pogodbo za javni sektor.

Morebiti kakšen pravnik lahko kaj iz tega izvleče ?

Pravilnik

o plačah in drugih   prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta in   članov drugih občinskih organov Občine Tržič

Dodatki po tem pravilniku niso možni.

Odlok o plačah funkcionarjev.

Tudi po tem odloku dodatki niso možni.

One Response to NAŠ ŽUPAN

  1. Prepričan sem, da bo g. župan tudi po preteku poslanskega nadomestila obdržal “moralno” držo in ostal varuh občinskega proračuna, ter ostal ljubiteljski župan do konca mandata ??

Dodaj odgovor za Tona Prekliči odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

*

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.