Home » Ekologija, Vroče » Smo na Kemis že pozabili?

Smo na Kemis že pozabili?

Evropski poslanec dr. Igor Šoltes je na predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja naslovil poziv k ustreznemu ukrepanju v primeru ekološke nesreče v tovarni Kemis.

Dr. Šoltes v pismu izpostavlja, da je ekološka katastrofa v Vrhniki pokazala na številne pomanjkljivosti pri ravnanju institucij s področja okolja, civilne zaščite in zdravstva ter ob tem dodaja: »Okoljske katastrofe ne poznajo meja, zato tudi posledice nesreče na Vrhniki niso zgolj stvar Vrhničanov, temveč vseh prebivalcev Slovenije in tudi širše. Ta primer odraža resničen odnos države do okolja, ki je očitno samo navidezen. V resnici se do okolja obnašamo predvsem mačehovsko in brezbrižno, kar se je pokazalo tudi pri tokratnih neustreznih in zapoznelih odzivih. Sprašujem se tudi, kako je mogoče, da je tovarna Kemis pridobila okoljevarstveno dovoljenje tik ob varovanem območju Natura 2000? Očitno smo marsikaj pripravljeni narediti v imenu korporativnih interesov, na okolje in ljudi pa se ob tem vse prehitro pozablja.«

Požžar Kemis Vrhnika

»Krajani upravičeno pričakujejo ustrezne ukrepe pristojnih državnih institucij. Upravičeni so do popolne vzpostavitve zdravega življenjskega okolja in narave z vso biotsko raznovrstnostjo, ustrezno denarno ali drugo kompenzacijo za utrpelo škodo, predvsem pa do popolnega zaprtja tovarne, ki že v samem začetku ne bi smela biti umeščena v prostor urbanega naselja in na mejo območja varovanja Natura 2000,« v pozivu zapiše dr. Šoltes.

V pismu dr. Šoltes navaja ključne pomanjkljivosti, na katere so ga opozorili krajani Vrhnike. Izpostavlja, da so bile meritve prepozne, necelovite in pomanjkljive, da je bil koordinator nesreče imenovan šele 15. dan in da postopki očitno niso ustrezno urejeni že na sistemski ravni. Opozoril je, da je bilo obveščanje prebivalcev, predvsem pa šol in vrtcev, nestrokovno, prepozno in neustrezno, po dostopnih podatkih pa ni bilo niti javno objavljene analize lokalne smeri vetrov v času požara, na podlagi katere bi se določila potencialno ogrožena območja, kar je zaskrbljujoče. Pokazalo se je tudi, da obstaja velik dvom o tem, da so bile evropske direktive s področja varstva okolja pomanjkljivo implementirane, kar je verjetno prispevalo k neustreznemu odzivu in nepripravljenosti institucij, dodaja. Očitno pa svojega dela niso ustrezno opravile niti pristojne inšpekcijske službe, ki so poredkoma izvajale nadzor nad družbo, še navaja v pozivu.

Poziv predsedniku Vlade RS (celoten dopis)

 

Natalija Ferlež

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

*

*